fbpx

Vilkår og betingelser

Accept af aftale Disse Sælgers Servicevilkår indgås af og mellem dig (“Sælgeren”, “dig” eller “din”) og Livebutler (“Virksomheden”, “vi” eller “os”). Følgende bestemmelser, sammen med alle dokumenter, der udtrykkeligt er indarbejdet ved henvisning heri (samlet “aftalen” eller “forhandleraftalen”), regulerer vilkårene for vores forhold og din brug af virksomhedens softwaretjenester, applikationer, websted og e-handelsplatform tjenester (“Tjenesten” eller “Tjenesterne”). Læs venligst denne aftale omhyggeligt, før du begynder at bruge tjenesterne. Ved at bruge Tjenesterne accepterer og accepterer du at være bundet og overholde denne Sælgeraftale og vores Fortrolighedspolitik, som findes på https://livebutler.io/privacy-policy/ og indarbejdet heri som reference. Hvis du ikke ønsker at acceptere vilkårene i denne aftale eller privatlivspolitikken, må du ikke få adgang til eller bruge tjenesterne. Tjenesterne tilbydes og er tilgængelige for brugere, der er 18 år eller ældre. Ved at bruge Tjenesterne repræsenterer og garanterer du, at du er myndig til at indgå en bindende kontrakt med virksomheden og opfylder alle de foregående berettigelseskrav. Hvis du ikke opfylder alle disse krav, må du ikke få adgang til eller bruge tjenesterne.

Ændringer til denne aftale

Vi kan revidere og opdatere denne aftale fra tid til anden efter eget skøn. Alle ændringer træder i kraft med det samme, når vi offentliggør dem, og gælder for al adgang til og brug af Tjenesterne derefter. Din fortsatte brug af tjenesterne efter offentliggørelsen af ​​en revideret aftale betyder, at du accepterer og accepterer ændringerne. Du forventes at tjekke vores købmandsaftale ofte, så du er opmærksom på eventuelle ændringer, da de er bindende for dig.

Adgang til tjenester og kontosikkerhed

We reserve the right to withdraw or amend the Services, and any service or material we provide on the Services, in our sole discretion without notice, but we will nevertheless endeavor to provide advance notice of a discontinuation of the Service. We will not be liable if for any reason all or any part of the Services is unavailable at any time or for any period. From time to time, we may restrict access to some parts of the Services.

Du er ansvarlig for:

 • At lave alle nødvendige foranstaltninger for at få adgang til Tjenesterne.
 • Sikring af, at alle personer, der får adgang til Tjenesterne på dine vegne, er opmærksomme på vilkårene i denne aftale og til enhver tid overholder den.

 

For at få adgang til tjenesterne bliver du bedt om at forbinde din Facebook-konto til systemet. Det er en betingelse for din brug af Tjenesterne, at alle de oplysninger, du giver på Tjenesterne, er korrekte, aktuelle og fuldstændige. Du accepterer, at alle oplysninger, du giver for at registrere dig med Tjenesterne eller på anden måde, inklusive men ikke begrænset til gennem brugen af ​​interaktive funktioner på Tjenesterne, er underlagt vores privatlivspolitik, og du giver samtykke til alle handlinger, vi foretager med hensyn til din oplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

 

Du skal behandle din konto eller ethvert andet informationsmateriale til din brug af vores tjenester som fortroligt, og du må ikke videregive det til nogen anden person eller enhed. Du anerkender også, at din konto er eksklusiv for dig og accepterer ikke at give nogen anden person eller enhed adgang til Tjenesterne eller dele af dem. Du accepterer straks at underrette os om enhver uautoriseret adgang eller ethvert andet brud på sikkerheden. Du bør være særlig forsigtig, når du får adgang til din konto fra en offentlig eller delt computer, så andre ikke er i stand til at se eller registrere din adgangskode eller andre personlige oplysninger.

 

Vi har ret til at deaktivere din konto, uanset om den er valgt af dig eller leveret af os, til enhver tid efter vores skøn af enhver eller ingen grund, herunder hvis du efter vores mening har overtrådt en bestemmelse i denne aftale.

Fakturering, betaling og afgifter

(a) Årlige og månedlige abonnementer. Vores tjenester tilbydes gratis eller enten på et månedligt abonnement eller et årligt abonnement. Alle abonnementsgebyrer vil blive bogført på det tidspunkt, du registrerer din konto, og ved at bruge tjenesten accepterer du at betale disse beløb.

 

(b) Abonnementsniveauer; Prissætning. Vi tilbyder flere abonnementsniveauer (“tiers”) med øgede funktioner og fordele baseret på priser. Ikke alle vores tjenester er tilgængelige for sælgere på vores lavere abonnementsniveauer. Når du tilmelder dig en konto, vil vi afsløre priserne og funktionerne, der er tilgængelige på det tidspunkt, men vi forbeholder os retten til til enhver tid efter vores eget skøn kun at gøre de funktioner tilgængelige, vi bestemmer for hver af vores prisniveauer. Med andre ord forbeholder vi os retten til at ændre vores priser og funktioner til enhver tid med forudgående varsel til dig. Din fortsatte brug af Tjenesten efter en sådan meddelelse er en accept af de nye priser og/eller tilgængelige funktioner.

 

(c) Fornyelse. Medmindre vi eller du opsiger abonnementet inden udløbet af din nuværende abonnementsperiode, fornyes dit abonnement automatisk for en anden abonnementsperiode i en periode svarende til din oprindelige abonnementsperiode. Du skal give enhver meddelelse om manglende fornyelse gennem de midler, vi udpeger, hvilket kan omfatte kontoindstillinger i Tjenesten eller kontakte vores supportteam. Opsigelse af dit abonnement betyder, at du ikke vil blive debiteret for den næste faktureringscyklus, men du vil ikke modtage nogen refusioner eller kreditter for beløb, der allerede er opkrævet, eller delvise månedlige eller årsrefusioner. Alle fornyelser er underlagt, at den gældende Tjeneste fortsat tilbydes og vil blive opkrævet efter de da gældende takster.

 

(d) Betalingsbehandlere. Vi bruger visse tredjeparts betalingsbehandlere til at give dig mulighed for at behandle betalinger fra dine kunder gennem vores tjeneste. Din brug af disse betalingsbehandlere er underlagt separate aftaler mellem dig og processoren, som du skal acceptere på det tidspunkt, hvor du opretter en konto hos processoren.

 

(e) Betalingsbehandlerdata. I visse tilfælde kan vi bruge og dele med vores tredjeparts betalingsbehandlere, og vores tredjeparts betalingsbehandlere kan bruge og dele transaktionsdata, betalingsdata og data om din konto med os. Derfor giver du os tilladelse til at arbejde med og interagere med disse betalingsbehandlere og til at dele, overføre og kopiere transaktionsdata, betalingsdata og brugerdata til gavn for at lette eller forbedre brugen eller interoperabiliteten af ​​betalingsbehandlingstjenesterne og vores tjenester.

 

(f) Skatter ikke inkluderet. Dine gebyrer for at bruge vores Tjenester udelukker alle skatter eller afgifter, der skal betales i forbindelse med Tjenesterne i den jurisdiktion, hvor betalingen enten foretages eller modtages, inklusive men ikke begrænset til salg, indkomst, tilbageholdelse eller andre skatter. Alle gebyrer relateret til Tjenesten er frigivet og uden fradrag eller tilbageholdelse for og på grund af skatter, afgifter eller andre fradrag. Ethvert sådant fradrag eller tilbageholdelse, hvis det kræves af lovene i et hvilket som helst land/område, er dit eget ansvar.

 

(g) Salg og andre afgifter.Det er dit eget ansvar at bestemme, hvilke skatter der skal gælde for dit salg, og det er dit ansvar at opkræve, indberette og indsende den korrekte skat til den relevante skattemyndighed. Vi er på ingen måde ansvarlige for at afgøre, om der gælder skatter på dine transaktioner, eller for at opkræve, rapportere, betale eller eftergive skatter, der hidrører fra enhver transaktion. Selvom vi fra tid til anden kan tilbyde tredjepartsværktøjer, der vil hjælpe dig med at beregne dine skatteforpligtelser, er vi ikke ansvarlige for disse tjenester, og du accepterer at bruge sådanne tjenester underlagt vilkårene for brug af tredjepartsudbyderens websted eller tjeneste. . Vær opmærksom på, at du kan være underlagt moms, indkomstskat eller andre skatteforpligtelser som sælger af varer eller tjenester.Det er dit eget ansvar at tjekke med din lokale skatterådgiver for at afgøre, hvilke skatter der gælder for dig, og det er dit ansvar at betale sådanne skatter til den relevante skattemyndighed.

 

(h) Kildeskatter. Du betaler alle gebyrer eksklusive eventuelle gældende kildeskat. Du og vi vil arbejde sammen for at undgå enhver form for kildeskat, hvis fritagelser er tilgængelige. Hvis vi er berettiget til en skattefritagelse eller en reduceret tilbageholdelsessats, vil vi give dig rimelig dokumentation. Du vil give os et rimeligt bevis for, at du har betalt den relevante myndighed for det tilbageholdte eller trukket beløb.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Tjenesterne og hele dets indhold, funktioner og funktionalitet (herunder men ikke begrænset til al information, software, applikationer, tekst, skærme, billeder, video og lyd samt design, udvælgelse og arrangement heraf) ejes udelukkende og udelukkende af Virksomheden og er beskyttet af USA og internationale love om ophavsret, varemærker, patenter, forretningshemmeligheder og andre love om intellektuel ejendom eller ejendomsret. Din brug af tjenesten giver dig på ingen måde nogen ret, licens eller ejerskab til tjenesterne.

 

Vi giver dig hermed en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, tilbagekaldelig ret og licens til at bruge Tjenesterne, med forbehold for din overholdelse af denne Aftale til enhver tid.

 

Du må ikke (i) reproducere, ændre, tilpasse eller skabe afledte værker af Tjenesterne eller nogen elementer i Tjenesten; (b) leje, lease, distribuere, sælge, underlicensere, overføre eller give adgang til Tjenesten til en tredjepart; (c) bruge Tjenesten til fordel for enhver tredjepart; (d) inkorporere ethvert element af tjenesten i et produkt eller en tjeneste, du leverer til en tredjepart; (e) forstyrre eller på anden måde omgå mekanismer i Tjenesten, der har til formål at begrænse din brug; (f) reverse engineering, adskillelse, dekompilere, oversætte eller på anden måde søge at opnå eller udlede kildekoden, underliggende ideer, algoritmer, filformater eller ikke-offentlige API’er til enhver tjeneste; (g) fjerne eller tilsløre alle ejendomsretlige eller andre meddelelser indeholdt i Tjenesten; (h) bruge Tjenesten til konkurrenceanalyse eller til at bygge konkurrencedygtige produkter;(i) offentligt formidle information om udførelsen af ​​Tjenesten; (j) ændre eller kopiere materiale fra tjenesten; eller (k) tilskynde eller hjælpe en tredjepart til at gøre noget af ovenstående.

 

Hvis vi leverer desktop-, mobil- eller andre applikationer til download, må du downloade en enkelt kopi til din computer eller mobilenhed udelukkende til eget brug, forudsat at du accepterer at være bundet af vores slutbrugerlicensaftale for sådanne applikationer. Du kan gemme filer, der automatisk cachelagres af din webbrowser med henblik på visningsforbedring. Hvis vi leverer sociale mediefunktioner med bestemt indhold, kan du foretage sådanne handlinger, som er aktiveret af sådanne funktioner.

 

Du må ikke tilgå eller bruge nogen del af tjenesterne eller andre materialer, der er tilgængelige via tjenesterne, til andre kommercielle formål. Hvis du udskriver, kopierer, ændrer, downloader eller på anden måde bruger eller giver andre personer adgang til en del af tjenesterne i strid med denne aftale, ophører din ret til at bruge tjenesterne øjeblikkeligt, og vi forbeholder os ret til at håndhæve vores juridiske rettigheder mod dig ved lov eller retfærdighed. Ingen rettighed, titel eller interesse i eller til Tjenesterne eller noget indhold på Tjenesterne overføres til dig, og alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet, er forbeholdt Virksomheden. Enhver brug af Tjenesterne, der ikke udtrykkeligt er tilladt i denne aftale, er et brud på denne aftale og kan krænke ophavsret, varemærke- og andre love.

Varemærker

Firmanavnet, firmalogoet og alle relaterede navne, logoer, produkt- og servicenavne, designs og slogans er varemærker tilhørende virksomheden eller dets tilknyttede selskaber eller licensgivere. Du må ikke bruge sådanne mærker uden forudgående skriftlig tilladelse fra virksomheden. Alle andre navne, logoer, produkt- og servicenavne, designs og slogans på Tjenesterne er varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Forbudte anvendelser

(a) Du må kun bruge tjenesterne til lovlige formål og i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale. Du accepterer ikke at bruge tjenesterne:

 • På enhver måde, der overtræder enhver gældende føderal, statslig, lokal eller international lov eller regulering (herunder, uden begrænsning, enhver lovgivning vedrørende eksport af data eller software til og fra USA eller andre lande).
 • Med det formål at udnytte, skade eller forsøge at udnytte eller skade mindreårige på nogen måde ved at udsætte dem for upassende indhold, bede om personligt identificerbare oplysninger eller på anden måde.
 • At sende, bevidst modtage, uploade, downloade, bruge eller genbruge noget materiale, der ikke overholder indholdsstandarderne i denne aftale.
 • At transmittere eller fremskaffe afsendelse af reklame- eller salgsfremmende materiale, inklusive enhver “junk mail”, “kædebrev” eller “spam” eller enhver anden lignende henvendelse.
 • At efterligne eller forsøge at efterligne virksomheden, en virksomhedsmedarbejder, en anden bruger eller enhver anden person eller enhed (herunder, uden begrænsning, ved at bruge e-mail-adresser eller skærmnavne, der er forbundet med nogen af ​​de foregående).
 • At krænke enhver tredjeparts rettigheder, herunder uden begrænsning enhver tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder.
 • At deltage i enhver anden adfærd, der begrænser eller hæmmer nogens brug eller nydelse af tjenesterne, eller som, som bestemt af os, kan skade virksomheden eller brugerne af tjenesterne eller udsætte dem for ansvar.

(b) Derudover accepterer du ikke at:

 • Brug tjenesterne på enhver måde, der kan deaktivere, overbelaste, beskadige eller forringe webstedet eller forstyrre andre parters brug af tjenesterne, herunder deres evne til at deltage i realtidsaktiviteter gennem tjenesterne.
 • Brug enhver robot, edderkop eller anden automatisk enhed, proces eller midler til at få adgang til Tjenesterne til ethvert formål, herunder overvågning eller kopiering af noget af materialet på Tjenesterne.
 • Brug enhver manuel proces til at overvåge eller kopiere noget af materialet på Tjenesterne eller til ethvert andet uautoriseret formål uden vores forudgående skriftlige samtykke.
 • Brug enhver enhed, software eller rutine, der forstyrrer Tjenesternes korrekte funktion.
 • Introducer enhver virus, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, som er ondsindet eller teknologisk skadeligt.
 • Forsøg på at få uautoriseret adgang til, forstyrre, beskadige eller forstyrre nogen dele af Tjenesterne, serveren, hvorpå Tjenesterne er gemt, eller enhver server, computer eller database, der er forbundet til Tjenesterne.
 • Angreb Tjenesterne via et denial-of-service-angreb eller et distribueret denial-of-service-angreb.
 • Forsøg ellers at forstyrre Tjenesternes korrekte funktion.

Købmandsbidrag

Tjenesterne og tilknyttede mobilapplikationer kan indeholde opslagstavler, kommentarfelter, personlige websider eller profiler, fora, opslagstavler og andre interaktive funktioner (samlet kaldet ” Interaktive tjenester “), der tillader kunder at skrive, indsende, udgive, vise eller sende til andre brugere eller andre personer (i det følgende ” opslå “) indhold eller materialer (samlet ” Sælgerbidrag “) på eller gennem Tjenesterne.

 

Alle sælgerbidrag skal overholde indholdsstandarderne i denne aftale.

 

Ethvert købmandsbidrag, du sender til tjenesten, vil blive betragtet som ikke-fortroligt og ikke-proprietært. Ved at levere et købmandsbidrag til tjenesterne giver du os og vores tilknyttede selskaber og tjenesteudbydere, og hver af deres og vores respektive licenstagere, efterfølgere og tildeler retten til at bruge, reproducere, ændre, udføre, vise, distribuere og på anden måde videregive til tredjemand -parter noget sådant materiale til ethvert formål.

 

Du repræsenterer og garanterer, at:

 • Du ejer eller kontrollerer alle rettigheder i og til Sælgerbidragene og har ret til at give den ovennævnte licens til os og vores tilknyttede selskaber og tjenesteudbydere og hver af deres og vores respektive licenstagere, efterfølgere og overdragere.
 • Alle dine Sælgerbidrag gør og vil overholde vilkårene i denne Aftale.

 

Du forstår og anerkender, at du er ansvarlig for alle Sælgerbidrag, du indsender eller bidrager med, og du, ikke virksomheden, har det fulde ansvar for sådant indhold, herunder dets lovlighed, pålidelighed, nøjagtighed og passende.

 

Vi er ikke ansvarlige eller erstatningspligtige over for nogen tredjepart for indholdet eller nøjagtigheden af ​​eventuelle Sælgerbidrag indsendt af dig eller enhver anden bruger af Tjenesterne.

Overvågning og håndhævelse; Afslutning

Vi har ret til:

 • Foretag enhver handling med hensyn til ethvert Sælgerbidrag, som vi anser for nødvendigt eller passende efter vores eget skøn, herunder hvis vi mener, at et sådant Sælgerbidrag krænker denne Aftale, herunder indholdsstandarderne, krænker enhver intellektuel ejendomsret eller anden rettighed tilhørende en person eller enhed , truer den personlige sikkerhed for brugere af tjenesterne eller offentligheden eller kan skabe ansvar for virksomheden.
 • Videregiv din identitet eller andre oplysninger om dig til enhver tredjepart, der hævder, at materiale, som du har lagt ud, krænker deres rettigheder, herunder deres intellektuelle ejendomsrettigheder eller deres ret til privatliv.
 • Tag passende juridiske skridt, herunder uden begrænsning, henvisning til retshåndhævelse for enhver ulovlig eller uautoriseret brug af Tjenesterne.
 • Afslut eller suspender din adgang til hele eller en del af Tjenesterne af enhver eller ingen grund, herunder uden begrænsning, enhver overtrædelse af vilkårene i denne aftale.

 

Uden at begrænse ovenstående har vi ret til fuldt ud at samarbejde med alle retshåndhævende myndigheder eller retskendelser, der anmoder om eller anmoder os om at afsløre identiteten eller andre oplysninger om enhver, der poster materiale på eller gennem Tjenesterne. DU AFSKRIVER OG HOLDER VIRKSOMHEDEN OG DETS TILKNYTTEDE SELSKABER, LICENSTAGERE OG TJENESTELEVERANDØRER USKADELIG FRA ENHVER KRAV, DER FØLGER AF ENHVER HANDLING, SOM ER TRUFFET AF EN AF DE FORANKENDTE PARTER UNDER ELLER SOM ET RESULTAT AF DETS UNDERSØGELSESUNDERSØGELSE OG EN UNDERSØGELSE AF EN UNDERSØGELSE PARTER ELLER LOVHÅNDHÆVENDE MYNDIGHEDER.

 

Vi forpligter os dog ikke til at gennemgå alt materiale, før det er lagt ud på Tjenesterne, og vi kan ikke sikre hurtig fjernelse af stødende materiale, efter at det er blevet offentliggjort. Derfor påtager vi os intet ansvar for nogen handling eller passivitet vedrørende transmissioner, kommunikation eller indhold leveret af nogen bruger eller tredjepart. Vi har intet ansvar eller ansvar over for nogen for udførelse eller manglende udførelse af aktiviteterne beskrevet i dette afsnit.

Indholdsstandarder

Disse indholdsstandarder gælder for alle sælgerbidrag og brug af interaktive tjenester. Sælgerbidrag skal i deres helhed overholde alle gældende føderale, statslige, lokale og internationale love og regler. Uden at begrænse det foregående må sælgerbidrag ikke:

 

 • Indeholder alt materiale, der er ærekrænkende, uanstændigt, uanstændigt, krænkende, stødende, chikanerende, voldeligt, hadefuldt, inflammatorisk eller på anden måde stødende.
 • Fremme seksuelt eksplicit eller pornografisk materiale, vold eller diskrimination baseret på race, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering eller alder.
 • Krænke ethvert patent, varemærke, forretningshemmelighed, ophavsret eller anden intellektuel ejendomsret eller andre rettigheder tilhørende enhver anden person.
 • Krænker andres juridiske rettigheder (herunder rettighederne til offentlighed og privatlivets fred) eller indeholder materiale, der kan give anledning til civilt eller strafferetligt ansvar i henhold til gældende love eller regler, eller som på anden måde kan være i konflikt med vilkårene i denne aftale og vores privatliv Politik.
 • Vær tilbøjelig til at bedrage enhver person.
 • Fremme enhver ulovlig aktivitet, eller fortaler, fremme eller bistå enhver ulovlig handling.
 • Forårsage irritation, besvær eller unødvendig angst eller vil sandsynligvis forstyrre, genere, alarmere eller irritere enhver anden person.
 • Efterligne enhver person eller misrepræsentation af din identitet eller tilknytning til enhver person eller organisation.
 • Involver konkurrencer, lotterier og andre salgsfremmende foranstaltninger, byttehandel eller reklamer.
 • Giv det indtryk, at de stammer fra eller er godkendt af os eller enhver anden person eller enhed, hvis dette ikke er tilfældet.

Tillid til offentliggjorte oplysninger

Vi garanterer ikke for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller anvendeligheden af ​​de oplysninger, der præsenteres gennem tjenesten. Enhver tillid til sådanne oplysninger er udelukkende på egen risiko. Vi fraskriver os ethvert ansvar og ethvert ansvar som følge af enhver tillid, som du eller enhver anden besøgende på Tjenesterne eller enhver, der måtte blive informeret om indholdet af, på sådanne materialer.

Brug af tredjepartsprodukter med tjenesten

For at nyde tjenestens fulde funktioner kan du vælge at bruge andre tredjepartsprodukter eller -tjenester ved at linke dem til tjenesten, herunder tredjepartstjenester, som du forbinder til vores tjeneste. Din brug af tredjepartsprodukter eller -tjenester inden for tjenesten (og tredjeparters brug af dine data) er underlagt den separate aftale mellem dig og tredjepartsudbyderen. Hvis du aktiverer eller bruger tredjepartsprodukter eller -tjenester inden for Tjenesten, vil vi give tredjepartsudbyderne adgang til eller bruge dine data som påkrævet for at samvirke med deres produkter og tjenester med vores Tjeneste. Dette kan omfatte overførsel, overførsel, ændring eller sletning af dine data eller lagring af dine data på systemer, der tilhører tredjepartsudbydere eller andre tredjeparter, som de indgår aftale med.Levering af tjenester fra enhver tredjepartsudbyder, og en sådan tredjepartsudbyders brug af dine data, er underlagt den gældende aftale mellem dig og en sådan tredjepartsudbyder.Vi er ikke ansvarlige for produkter eller tjenester fra tredjepartsudbydere eller for sikkerheden eller privatlivets fred hos nogen tredjepartsudbydere eller dennes produkter eller tjenester. Du er alene ansvarlig for din beslutning om at tillade enhver tredjepartsudbyder eller tredjepartsprodukt eller -tjeneste at oprette forbindelse til vores Tjeneste. Det er dit ansvar omhyggeligt at gennemgå aftalen mellem dig og tredjepartsudbyderen, som leveret af den relevante tredjepartsudbyder. VI FRASKRIVER SIG ALT ANSVAR OG ANSVAR FOR EVENTUELLE TREDJEPARTSPRODUKTER ELLER TJENESTER (HVATTEN SUPPORT, TILGÆNGELIGHED, SIKKERHED ELLER ANDEN MÅDE) ELLER FOR HANDLINGER ELLER UNDLADELSER FRA EN TREDJEPARTSLEVERANDØRER.

Ændringer af tjenesterne

Vi kan opdatere indholdet, der hostes på Tjenesterne fra tid til anden, men dets indhold er muligvis ikke nødvendigvis komplet eller opdateret. Alt materiale på Tjenesterne kan være forældet på et givet tidspunkt, og vi er ikke forpligtet til at opdatere sådant materiale.

Oplysninger om dig og dine besøg på tjenesterne Alle oplysninger, vi indsamler om, når du bruger tjenesterne, er underlagt vores privatlivspolitik . Ved at bruge Tjenesterne giver du samtykke til alle handlinger foretaget af os med hensyn til dine oplysninger i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken

Onlinekøb og andre vilkår og betingelser

Alle køb gennem vores Tjeneste eller andre transaktioner til salg af varer, tjenester eller information, som udføres af Tjenesterne af dig, er dit eneste og eksklusive ansvar. Du accepterer, at ethvert ansvar med hensyn til kunder for dine produkter eller tjenester udelukkende og udelukkende påhviler dig. Vi påtager os ikke noget ansvar, ansvar eller anden forpligtelse med hensyn til produkter, reklamer, varer, skatter, underforståede eller udtrykkelige garantier eller tjenester, der tilbydes af dig til kunder inden for eller uden for tjenesten. DU AFSKRIVER OG HOLDER VIRKSOMHEDEN OG DETS TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER, LICENSTAGERE OG TJENESTELEVERANDØRER USKADELIG FRA EVENTUELLE KRAV, DER FØLGER AF ENHVER HANDLING, DER ER ANVENDT AF DINE KUNDER ELLER EN TREDJEPART MED HENSYN TIL OVENSTÅENDE.

Link til tjenester og sociale mediefunktioner

Du må linke til vores hjemmeside, forudsat at du gør det på en måde, der er retfærdig og lovlig og ikke skader vores omdømme eller drager fordel af det, men du må ikke oprette et link på en sådan måde, at det antyder nogen form for association, godkendelse eller påtegning fra vores side.

(a) Tjenesterne kan give visse sociale mediefunktioner, der gør dig i stand til at:

 • Link fra dine egne eller visse tredjepartswebsteder til bestemt indhold i vores Tjeneste.
 • Send e-mails eller anden kommunikation med bestemt indhold eller links til bestemt indhold ved hjælp af tjenesterne.
 • Få begrænsede dele af indholdet, der hostes af Tjenesterne, til at blive vist eller ser ud til at blive vist på dine egne eller visse tredjepartswebsteder.

 

(b) Du må udelukkende bruge disse funktioner, som de leveres af os og udelukkende med hensyn til det indhold, de vises med, og ellers i overensstemmelse med eventuelle yderligere vilkår og betingelser, vi leverer med hensyn til sådanne funktioner. Med forbehold for ovenstående må du ikke:

 • Etabler et link fra enhver hjemmeside, der ikke ejes af dig.
 • Få Tjenesterne eller dele af dem til at blive vist eller ser ud til at blive vist ved f.eks. framing, dybe links eller in-line links på et hvilket som helst andet websted.
 • Link til enhver anden del af Tjenesterne end hvad vi udtrykkeligt tillader efter eget skøn.
 • I modsat fald skal du træffe enhver handling med hensyn til de materialer, der er hostet på Tjenesterne, som ikke er i overensstemmelse med nogen anden bestemmelse i denne aftale.

 

Du accepterer at samarbejde med os for at få enhver uautoriseret indramning eller linkning til øjeblikkeligt at ophøre. Vi forbeholder os retten til at trække linkningstilladelse tilbage uden varsel.

 

Vi kan til enhver tid deaktivere alle eller alle sociale mediefunktioner og links uden varsel efter vores skøn.

Fraskrivelse af garantier

Du forstår, at vi ikke kan og hverken garanterer eller garanterer, at Tjenesten vil være fri for virus eller anden ødelæggende kode. Du er ansvarlig for at implementere tilstrækkelige procedurer og kontrolpunkter for at opfylde dine særlige krav til antivirusbeskyttelse og nøjagtighed af datainput og -output og for at opretholde et middel eksternt til vores websted til enhver rekonstruktion af tabte data. VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOGET TAB ELLER SKADE FORÅRSAGET AF ET DISTRIBUERET DENIAL-OF-SERVICE-ANgreb, VIRUS ELLER ANDET TEKNOLOGISK SKADELIG MATERIALE, DER KAN INFICERE DIT COMPUTTERUDSTYR, COMPUTERPROGRAMMER DINE ANDRE DATA AF DINE BRUG. EVENTUELLE TJENESTER ELLER ARTIKLER, DER ER OPNÅET GENNEM TJENESTERNE ELLER TIL DIN DOWNLOAD AF EVENTUELLE MATERIALER, DER ER UDSTEDT PÅ DET, ELLER PÅ ENHVER TJENESTER, DER KNYTTER TIL DET.

 

DIN BRUG AF TJENESTERNE, DETS INDHOLD OG EVENTUELLE TJENESTER ELLER TJENESTER OPNÅET GENNEM TJENESTERNE ER PÅ DIN EGEN RISIKO. TJENESTERNE, DERES INDHOLD OG EVENTUELLE TJENESTER ELLER TJENESTER OPNÅET GENNEM TJENESTERNE LEVERES PÅ EN “SOM DE ER” OG “SOM TILGÆNGELIG” UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER IMPLICITET. HVERKEN VIRKSOMHEDEN ELLER NOGEN PERSON, DER ER TILKNYTNING TIL VIRKSOMHEDEN, GIVER NOGEN GARANTI ELLER REPRÆSENTATION MED HENSYN TIL TJENESTERNES FULDSTÆNDIGHED, SIKKERHED, PÅLIDELIGHED, KVALITET, NØJAGTIGHED ELLER TILGÆNGELIGHED. UDEN BEGRÆNSNING AF OVENSTÅENDE, HVERKEN VIRKSOMHEDEN ELLER NOGEN, DER ER TILKNYTNING TIL VIRKSOMHEDEN, REPRÆSENTERER ELLER GARANTERER, AT TJENESTERNE, DENS INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER ELLER ARTIKLER OPNÅET GENNEM TJENESTERNE VIL VÆRE FRI, BRUGERET, BRUGERET, BRUGERET, BRUGERET.AT VORES WEBSTED ELLER SERVEREN, DER GØR DEN TILGÆNGELIG, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER, ELLER AT TJENESTERNE ELLER TJENESTER ELLER TJENESTER OPNÅET GENNEM TJENESTERNE ELLER ANDET MØDE DIG.

 

VIRKSOMHEDEN FRASKRIVER SIG HERMED ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, LOVBESTEMMET ELLER ANDEN MÅDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL NOGEN GARANTIER FOR SALGBARHED, IKKE-KRÆNKELSE OG EGNETHED FOR DEL.

 

OVENSTÅENDE PÅVIRKER IKKE NOGEN GARANTIER, SOM IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV.

Ansvarsbegrænsning

VIRKSOMHEDEN, DETTS TILKNYTTEDE SELSKABER ELLER DERES LICENSGIVERE, TJENESTELEVERANDØRER, EJERE, MEDARBEJDERE, AGENTER, FUNKTIONER ELLER DIREKTØRER VIL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR SKADER AF NOGEN ART, I HENHOLD TIL ENHVER JURIDISK TEORI, SOM OPSTÅR I DIN ELLER I DET KOMMENDE OS FOR AT BRUGE, TJENESTERNE, ENHVER TJENESTER, DER ER KNYTTET TIL DET, ETHVERT INDHOLD PÅ TJENESTERNE ELLER SÅDANNE ANDRE TJENESTER ELLER TJENESTER ELLER GENSTANDE OPNÅET GENNEM TJENESTERNE ELLER SÅDANNE ANDRE TJENESTER, INKLUSIVE ENHVER ANDRE TJENESTER, INKL. HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL PERSONSKADER, SMERTE OG LIDELSER, FØLELSESMÆSSIG NØD, TAB AF INDTÆGNING, TAB AF FORTJENESTE, TAB AF VIRKSOMHEDER ELLER FORVENTEDE BESPARELSER, TAB AF BRUG, TAB AF EVENTUELLE GODKENDELSE, KL. Uagtsomhed), KONTRAKTBRUD ELLER ANDEN MÅDE, SELVOM DET ER FORUDSIGLET.

 

OVENSTÅENDE PÅVIRKER IKKE NOGET ANSVAR, SOM IKKE KAN UDELUKKES ELLER BEGRÆNSES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV.

Skadesløsholdelse

Du indvilliger i at forsvare, holde skadesløs og holde virksomheden, dets tilknyttede selskaber, licensgivere og tjenesteudbydere, og dets og deres respektive ejere, embedsmænd, direktører, medarbejdere, entreprenører, agenter, licensgivere, leverandører, efterfølgere og overdragere fra og imod alle påståede eller faktiske krav, ansvar, skader, domme, kendelser, tab, omkostninger, udgifter eller honorarer (herunder rimelige advokatsalærer), der opstår som følge af eller relateret til (i) dit brud på enhver repræsentation eller garanti i denne aftale eller anden overtrædelse i denne aftale, (ii) din brug af tjenesterne; (iii) dine produkter eller tjenester; (iv) din virksomhed eller kunder; (v) dine skatteforpligtelser; (vi) din krænkelse af enhver tredjeparts intellektuelle ejendomsret.

Afkald på gruppesøgsmål

Du accepterer hermed, at ethvert krav, som du anlægger mod virksomheden, udelukkende skal anlægges som et individuelt krav eller søgsmål og ikke som et gruppesøgsmål eller en retssag. DU ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT DU VED AT BRUGE TJENESTEN AFSKRIVER DU ALLE RETTIGHEDER TIL EN KLASSESHANDLING ELLER PROCEDURE.

Tidsbegrænsning til at indgive krav

ENHVER ÅRSAG TIL HANDLING ELLER KRAV, DU KAN OPFÅR UD AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AFTALE ELLER TJENESTERNE, SKAL PÅGÅNDES INDEN FOR ET (1) ÅR EFTER HANDLINGSÅRSAGEN ER OPSTÅET, ELLER ER SÅDAN ÅRSAG TIL HANDLING.

Afkald og adskillelse

Ingen afkald fra Selskabets side af vilkår eller betingelser, der er angivet i denne aftale, skal anses for at være en yderligere eller vedvarende afkald på sådanne vilkår eller betingelser eller en frafaldelse af andre vilkår eller betingelser, og enhver undladelse af selskabet i at hævde en rettighed eller bestemmelse i henhold til denne aftale udgør ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse.

 

Hvis en bestemmelse i denne aftale af en domstol eller en anden domstol med kompetent jurisdiktion anses for at være ugyldig, ulovlig eller ikke håndhæves af en eller anden grund, skal en sådan bestemmelse elimineres eller begrænses til et minimum, således at de resterende bestemmelser i aftalen vil fortsætte i fuld kraft og effekt.

Hele aftalen

Vilkårene i denne aftale og vores privatlivspolitik udgør den eneste og hele aftale mellem dig og virksomheden med hensyn til tjenesterne og erstatter alle tidligere og samtidige forståelser, aftaler, repræsentationer og garantier, både skriftlige og mundtlige, med hensyn til tjenesterne.